Rolnictwo regeneratywne i ekoschematy

W dzisiejszym świecie dbałość o nasze gospodarstwa nie ogranicza się jedynie do uzyskiwania obfitych plonów. To także troska o naszą planetę, ochronę środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów. W tym rozdziale odkryjemy jak rolnicy mogą stać się strażnikami ziemi i propagatorami zrównoważonych praktyk przy jednoczesnym osiągnięciu większych zysków. Rolnictwo regeneratywne to podejście, które nie tylko dąży do produkowania żywności, ale także do naprawiania gleby. Poznajemy metody, które pozwalają przywrócić jej zdrowie, zatrzymywać wodę, zapobiegać erozji i promować różnorodność biologiczną. To podejście wdrażane za pośrednictwem ekoschematów, czyli programów i inicjatyw w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej wspierające praktyki przyjazne dla środowiska i nagradzające rolników za ich wysiłki.